افزودن نظر جدید

حجاب و پرده نشینی در میان زنان ایرانی وجود داشت و در شاهنامه بارها تصریح شده. در همین سایت جستجو کنید و اسنادش را ببینید. مریم همسر خسرو پرویز هم یک زن رومی بود. نه ایرانی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.