افزودن نظر جدید

بعضی جاها ادعا شده در دوران ایران باستان زنان اشرافی در کنار مردان در بزم ها شرکت داشتند. اما در بعد از اسلام زنان اشرافی از حق شرکت در بزم محروم شدند و فقط کنیز ها اجازه شرکت در بزم ها را داشتند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.