افزودن نظر جدید

اولن هنوز قیامت برپا نشده که کسی توی جهنم و بهشت باشد همه توی برزخ هستند طبق تعالیمی که ازشان دم می زنی...دومن حلاج ادعای نائب بودن نکرده او می گفت اناالحق و منظورش فنا فی الله شدن بودن یکی شدن با حق ....و بهرحال اعتقادات هرکسی به خودش مربوط است و خودش می داند و قیامت و کسی حق ندارد فتوای کشتن و کشتار بدهد.....در قیامت خدا به حساب همه رسیدگی می کند...اصلن این تکفیر کردن و فتوای قتل دادن باید تعطیل شود هم در وهابیت و اهل سنت هم اهل شیعه....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.