افزودن نظر جدید

حجاب، ظلم به زن نیست. بلکه این عریانی و هرزگی هست که زن را در حد یک حیوان و یا یک اسباب بازی برای شهوترانی مردان هوسباز پایین میآورد. حجاب، دقیقاً مایه حفظ حقوق و شأن زن هست. به همین خاطر در غرب، اکثر تازه مسلمان‌ها، زنان و دختران هستند. یکی از دلایلش اینکه چون برهنگی و عواقب آن را دیدند به سوی حجاب حرکت میکنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.