افزودن نظر جدید

من نمیدونم کجای این حرف خنده دار بود بماند اما شما مثل این که مبانی بحث رو آگاهی نداری ما در مورد عقاید صرف صحبت نکردیم در مورد تاریخ و متون تاریخی مرتبط با عقاید صحبت کردیم و ابتدای متن هم اشاره ای کرده چون سنی های معتقد که سن عایشه رو برای شبهه اندازی مطرح نمی کنن آتئیست ها هم چون متون سنی ها رو متون متقدم تری میدونن به اون استناد میکنن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.