افزودن نظر جدید

سوالی داشتم آیا قرآنیون مرتد شناخته شدن ؟ جایی دیدم که ادعا کرده بود بسیاری از علما اونها رو مرتد میدونن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.