افزودن نظر جدید

البته کتاب همفر کتاب معتبری نیست ولی کلیت بحث درسته بهتره که منابع معتبر رو درج کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.