افزودن نظر جدید

توسل به پیامبر، گاهی با صدا زدن هست. گاهی با اطاعت است. یعنی یک وقت صدا میزنم یا محمد... یا رسول الله... اما اگر پیامبر به من دستور بدهند این کار را بکنم، موقع انجام وظیفه دلیلی ندارد که دائم صدا بزنم یا محمد... بلکه اطاعت میکنم. یعنی به وقتش صدا میزنم و کمک میخواهم. به وقتش هم اطاعت میکنم (بدون اینکه صدا بزنم). هر چیزی جای خودش و در وقت خودش.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.