افزودن نظر جدید

این روایت مرسل است و علامه مجلسی آن را ضعیف می‌داند؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ برخی از وهابیت و مخالفین شیعه، برای طعنه زدن به شیعه چند روایت نقل کرده‌اند که ثابت کنند در شیعه هم مانند کتابهای حدیثی اهل سنت، بحث رضاع کبیر وجود داشته و در بین شیعیان به آن عمل می‌شده، که این مقاله در صدد پاسخ به آن است؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ در این مقاله با فرض قبول روایت، ثابت شده که مربوط به رضاع کبیر نیست و سن ازدواج و مستندات آن موضوع بحث این مقاله نیست.. شما به ازدواج با کودک و حتی با دختر بالغ کوچک مخالفید که این مقاله درصدد پاسخ به آن نیست و شبهه دیگری که اتهام به شیعه است پاسخ داده!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.