افزودن نظر جدید

اگر درست نیست، شما بفرمایید این روایت را چگونه معنا می‌کنید؟؛؛؛؛ هیچ معنای دیگری برای این روایت نیست، و قطعاً همسر جدید آن مرد که در روایت جریانش نقل شده، شیرخوار و زیر دو سال است، و معنایی غیر از این توسط هیچ فقیه شیعه در طول 14 قرن نشده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.