افزودن نظر جدید

با اینکه در زمان معصومین علیهم السلام، به مخالفت با این نوع فرقه ها تاکید شده است، در عجبیم که عده ای سر دانسته یا نادانسته گرفتار چنین افرادی نادانی شده و دنباله روی ایشان را می کنند. اگر قطب ایشان شخصی معنوی و با سواد دینی بود، میگفتیم مریدان فریب خورده اند. اما نمی دانم مریدان به دنبال چه چیز این شخص می افتند؟ قطبی که حتی قرآن خواندن بلد نیست، چگونه می تواند آن را ترجمه یا تفسیر کند؟ بهتر است پیروان فرقه های مختلف قبل از وارد شدن در آن فرقه تحقیقاتی درباره بزرگان آن فرقه یا مسلک انجام دهند تا به انحراف کشیده نشوند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.