افزودن نظر جدید

آدم از این نارحت میشه که متاسفانه اینها با سخنانی به ظاهر دینی و مذهبی که حتی از اون خبری ندارن، مریدان خود رو نگه داشتن. مریدان از اونها بدبخت تر که با سخنی سطحی و دروغ پی این شیادان هستن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.