افزودن نظر جدید

تو ایران همه باید یجور فکر کنن. اونجوری که یه عده دوست دارن. مابقی باید یا خفه شن یا خفه شون میکنن. این شماتیک کلی نظامه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.