افزودن نظر جدید

سلام. در اصل مسیحیت، ختنه وجود داشت. چنان که حضرت عیسی مسیح (ه) و آباء نخستین کلیسا، همگی مختون بودند یعنی ختنه شده بودند. لیکن بعدها قضیه به انحراف رفت. امروز، مسیحیان، ختنه را یک امر خوب میدانند هرچند اجباری از انجام آن نمیدانند. لذا برخی ختنه میکنند و برخی هم نمیکنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.