افزودن نظر جدید

خیر جناب در زمان قدیم سه جا شیطان پرستی رواج داشت شیطان پرستی مه نمیتوان گفت جن پرستی ایران یکی از ان جا ها بود که میتوان گفت ان زمانی که شما میگی مال زمانی که شما میگی فرق دارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.