افزودن نظر جدید

در ایران باستان دین های متعددی وجود داشته از جمله دیویسنا مزدیسنا مانوی زرتشتی مهرپرستی و دین مهرپرستی قبل از زرتشتی بوده و تا اون جایی که من مطالعه کردم زرتشت برای اصلاح مردم از پرستش دین مهرپرستی اومد در دین مهر پرستی خورشید به عنوان خدای اصلی و سیارات و ستارگان و مظاهر طبیعت و خدایانی مثل خدای جنگ پرستش می شدند که بعد از اومدن زرتشتی به پرستیدن اهورامزدا تغیرر کرد اما بعد از اینکه اسکندر اوستا را آتش زد ایرانیان وقتی اومدند دین باستانی شون رو احیا کنند به دلیل نبود منابع این دین با دین مهرپرسیتی مخلوط شد و خدایان میتراییسم به شکل ایزدان وارد اوستا شدند هم چنین دین رستم مزدیسنا بوده و رستم سال ها قبل از امپراطوری هخامنشی بوده تا جایی که فکر می کنم که نه مهرپرستی و نه زرتشتی بوده یک داشتان جالب راجب اینکه چه طوری در زمان اردشیر بابکان کتاب اوستا را جمع آوری می کنند ارداویراف نامه هست. ارداویراف انسان خوبی بوده که موبدان تصمیم می گیرند با فرستادن اون به کما کاری کنند تا اون با عالم غیب ارتباط برقرار کنه و در نوشتن احکام دین زرتشتی از نو کمکشون کنه در ضمن هر چیزی که راجع به ذوالقرنین گفته شده حدس و گمان هست و قطعیتی نداره مثلا گفتند کوروش یا اسکندر ولی قطعیتی وجود نداره که این دو بودند یا کس دیگری
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.