افزودن نظر جدید

پاسخ به رادا: الآن شما با این نیش و زخم زبان، تلاش کردید که مخالفان خود را محکوم کنید و فقط خودتان را حق بدانید. پس...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.