افزودن نظر جدید

شما گفتی که زرتشتیان شیطان میپرستیدن و اینکه اجنه رو میپرستند، حالا این بیانات رو خوب بخون در ابتدا باید گفت اوستا در زمان ساسانی تشکیل شده و جمع اوری شده از تمام عقاید مردمی بوده که پارسایان زرتشتی تنها گاتها را مطالعه میکنند و مابقی کتاب اوستا متعلق به مهرپرستان و دیگر عقاید می باشد و اینکه هیچ موبد زرتشتی ای نخواهی یافت که ایزدان را بپرستند چرا که ایزدان به آیین مهرپرستی تعلق دارند و در دین زرتشتی مورد پرستش قرار نمیگیرند و همچنین در پاسخ شما به اراجیف گفته شده ی شما باید گفت اگر زرتشتیان تا این حد نادان بوده اند پس حکمت خسروانی ای که شیخ سهروردی در حکمت اشراق از ان سخن به میان می اورد و خوده فلسفه اشراق که قران شما با تمام روایات امامان شما نتوانسته اند مثل آن را بیان کنند چیست؟ آیا میتوانید پاسخ بدید که حکمت خسروانی یا همان فلسفه اشراق چه مساواتی با شیطان پرستی دارد؟ ایا کسی که به آن درجه از نیکی روح و روان پاکی ذهن و جسم رسیده و به کل باطل را نابود کرده و تنها حقیقت خدا را نظاره گر است چطور و طبق چه سند و مدرکی شیطان میپرستند، در حالی که پارسایان ایران زمین زرتشتیان حقیقی به این درجه از انسانیت و کمال وجودی رسیده اند امامان شما طبق همان تاریخ طبری به وحشیگری و برده داری کنیز گیری و تجاوز به آنها میپرداختند در قران نقص های زیادی است که شما اگر محقق هستید ابتداع جواب ان نقص ها را دهید بنده پنج نقص از قران را بیان خواهم کرد اگر پاسخ دهنده هستید بفرمایید: چند مورد نقص اخلاقی در دین اسلام مشاهده میشود که درک و پذیرش آن ها از نظر اخلاقیات انسانی سخت بوده و سوالاتی را به وجود آورده است که شرح آن سوالات از این قرار میباشند: ۱. چرا در اسلام برده داری آزاد است؟ مگر برده داری کاری غیر انسانی نیست؟ ۲. چرا داشتن رابطه جنسی با کنیزان حلال است؟ مگر این عملی غیر انسانی نیست؟ ۳. چرا در صورت حمله مسلمین به منطقه ای مردم آن مکان اسیر شده و مردان یا کشته شده یا به بردگی گرفته میشوند و حتی زن های شوهر دار برای کنیزی و برای رابطه جنسی حتی بطور اشتراکی و یا ازدواج و یا بردگی اسیر میشوند و کودکانشان نیز برای بردگی نگهداری میشوند و این اعمال حلال است؟ مگر این اعمال ناشایست جنایت نیستند؟ ۴. چرا ازدواج موقت حلال است؟ مگر این کاری غیر اخلاقی نیست؟ ۵. چرا ازدواج یک مرد با چند زن حلال است؟ مگر این کاری غیر اخلاقی نیست؟ تمام موارد یاد شده خلاف انسانیت بوده و منع اخلاقی دارد پس چگونه این موارد در دین اسلام حلال و آزاد شمرده میشوند؟ شما اگر پاسخگو هستید سوالات یاد شده را پاسخ دهید و آیین یکتاپرستی را متهم به پرستش اجنه نکنید چرا که در حقیقت شمایید که سالیان سال امامن عربتان را پرستش کرده اید و به فرزندان آنان سید یا همان آقا شمردید پس پاسخ دهید و اگر پاسخگو نیستید دهنتان را ببندید و چرندیات خود را به خورد جوانان این مملکت ندهید بی شک شما از همان کنیز زادگانید که این چنین تازی گری را به ارث برده اید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.