افزودن نظر جدید

حیوانات وحشی به صرف اینکه فلان حیوان از دسته و قبیله خودشان است از آن دفاع میکنند. قومگرایی و قبیله گرایی دقیقا یک رفتار حیوانی است. شما از کوروش دفاع میکنید و مغولها از چنگیز و مقدونی‌ها از اسکندر. فقط بخاطر همون تعصبات قومی قبیلگی و بر اساس یک غریزه حیوانی. اما بعد... ما کِی گفتیم هخامنشیان وجود نداشتن؟ میفهمی چی میگی؟ حال طبیعی داری؟ ضمن اینکه اشکانیان بودند که یونانیان رو شکست داده و از ایران بیرون کردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.