افزودن نظر جدید

در منابع ایرانی هخامنشیان مطلقا وجود ندارند، پس ساختگی هستند و به همین خاطر اثری از این اسم ها در تاریخ نیست. ربط قانون مرخصی زنان به هخامنشیان بی اساس هست، چون هخامنشیان عین صهیونیست ها به ناموس خودشون تجاوز میکردند. اعراب زیاد میجنگیدند و مردان و پسران زیادی کشته میشدند پس برای ایجاد تعادل تعدادی از دختران رو زنده به گور میکردند تا تعادل ایجاد بشه. ربط سازمان تامین اجتماعی به هخامنشیان هم خیلی بی اساس هست. اتفاقا توضیح درمورد منشوری که به کوروش وصله زده شده خیلی مهمه چون به قول شما آمریکای جنایتکار که به عالم و آدم حمله و تجاوز میکنه، از آن الگوبرداری کرده! لابد باید تجربه کوروش در تجاوز به خاله خودش و تجربه فرزندان کوروش در تجاوز به همدیگه رو استفاده کنیم و با فرهنگ خود منطبق کنیم تا حرامزادگی رو گسترش دهیم! کسی که هخامنشیان رو ایرانی میدانه، ایرانی رو وحشی دانسته. ابوریحان بیرونی هخامنشیان رو شاهان کشور یهودیه دانسته که در دوره ای که حکومت ایرانی کیانیان ضعیف شده بود، حمله کردند و ایران رو تا مدتی تصرف کردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.