افزودن نظر جدید

این جریان که اسم خودش را گذاشته منصور هاشمی خراسانی از دو حالت خارج نیست . یا اینکه خاخام یهودی هست که سالها در باره اسلام به ویژه تشیع تحقیق داشته و شاید هم سالها لباس طلبگی به تن داشته ، یا این که یک تشکیلات یهودی هست که از افراد اگاه به مسائل دنیای اسلام و مخصوصا" شیعه در زمینه های مختلف بهره گیری میکنه ، که البته فرض دوم قوی تر هست . دیر یا زود دم خروس این خراسانی تقلبی هم آشکار میشه . اما من وقتی اسم این جریان را می شنوم بی اخنیار به یاد مستر جیکاک انگلیسی ، کینیاز دالگورکی روسی و مستر همفر می افتم . البته این جریان هاشمی از تجربه و سوابق اسلاف خودش خوب داره استفاده میکنه . سعی میکنه خطاهای آنها را تکرار نکنه .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.