افزودن نظر جدید

و علیکم السلام نسایی در ” سنن ” و بیهقی در ” السنن الکبری ” از طریق سعید بن جبیر این روایت را ثبت کرده است: ابن عباس در عرفه بود. از من پرسید: سعید! چرا نمی شنوم که مردم لبیک اللهم لبیک بگویند؟ گفتم: از معاویه می ترسند. ابن عباس از چادرش بیرون آمده گفت: لبیک اللهم لبیک گرچه معاویه بدش بیاید خدایا! اینها را لعنت کن زیرا از سر دشمنی با علی سنت پیامبر (ص) را ترک کرده اند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.