افزودن نظر جدید

ای کاش نژادپرست ها دست از نژادپرستی بردارن این همه دم از نژاد آریایی زدن و حرف از کورش و هخامنشی زدن چه فایده؟ جز عقب گرد و هزینه تراشی برای کشور چه نتیجه ای داشت؟ سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.