افزودن نظر جدید

بی سواد کوروش قبل زرتشت بود چطورمیشه زردتشتی باشه؟مجبورنیستی سایت بزنی کوروش ایین میترایی داشته دین مهر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.