افزودن نظر جدید

با تمسخر کوروش کبیر که بزرگ ترین امپراتوری دنیا رو داشته و گزاشتن نام اون رو سیارکی مزخرف و پست که نامش کنار نام سیارک هایی با نام جاندارانی پست که شایسته آن نیست چیزی از بزرگی اون کم نمیکنید بلکه خودتون رو حقیر میکنید چون معلومه که شما با تمسخر این فرهنگ بزرگ نشون میدید که خودتون بی فرهنگ هستید یا در بهترین حالت فرهنگی پست دارید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.