افزودن نظر جدید

چه سیاره باشد یا ستاره چه فرقی دارد نامگذاری برحسب شماره تعداد هست قبلش خشایار شاه است وغیره ، باید خوشحال بود و تلاش شود نامهای معروف خوب و بد ثبت شود تا از یاد نرود و نامهای مقدسین هم به این بازی دنیوی نیازی ندارند چرا اینوریها به اونوریها وبلعکس میپرند به غیر از اجداد قومی که سید هستند و تعدادی همراه که در زمان جنگ ۱۴۰۰ سال پیش به ایران آمدند بقیه ایرانی هستند و خوب یا بد بهرحال تاریخ وطن هست و بعنوان رهگذر وارد نشده اند اگر دوست ندارند میتوانند بروند و آنهایی هم که از ۱۴۰۰ سال در این کشور بدنیا آمده اند نیز ایرانی محسوب میشوند بغیر از سیدها ،چه کسی میتواند بگوید حتی خودم ایرانی هستیم یا نه، حال همان سیدهای واقعی و تقلبی هم برای این مملکت میجنگند و خودرا ایرانی میدانند لذا بهمدیگر و تاریخ احترام بگذاریم از کجا معلومه اجداد ما چکاره بودند شاید مظلوم شاید ظالم و شاید جنگجو شاید رانده شده از جایی دیگر شاید اسیر شاید فراری شاید و شاید، بهرحال ایران هستیم زبان اصلی فارس باید وباید تاریخ را تاریخ خود بدانیم(البته بجز سیدها که از ریشه عرب بوده اند)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.