افزودن نظر جدید

اون کاخ و کتیبه رو کی به شما گفته مال هخامنشیانه؟ انگلیسیها و یهودیها... برای چی اومدن ایران؟ دنبال چی بود؟ دنبال غارت کردن و فریب دادن شما. عقل سلیم از چنین افرادی تبعیت میکنه؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.