افزودن نظر جدید

چرا انقدر همه افراط و تفریطی هستیم؟ چرا یا از این ور بوم میفتیم یا از اون ور بوم؟ چرا وقتی میخوایم از یه مسئله ای انتقاد کنیم کل موجودیت اون مسئله رو می بریم زیر سوال؟ چرا وقتی از چیزی ناراحتیم دیگه شورشو درمیاریم؟ ما هممون ایرانی مسلمان هستیم. الگوی تمام زنان جهان حضرت فاطمه هستند، افتخار ایران و ایرانی هم کوروش کبیر. تمام
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.