افزودن نظر جدید

پاسخ ندادید. چرا به باستانگراها کاری ندارید؟ خودتان باستانگرا نیستید؟ چرا مسئولیت کم‌کاری خودتان را نمی‌پذیرید؟ جمهوری اسلامی چرا باید برای باستان فیلم بسازد؟ جمهوری اسلامی چه دِینی به ایران باستان دارد که بخواهد ادا کند؟ شعارهای انقلاب اسلامی همه برآمده از اسلام و آرمان‌های آن همه مکتبی بوده است. توقع بی‌جا نداشته باشید. در صد سال گذشته هر وقت شعارها و آرمان‌های باستانی سر داده شد کشور گرفتار معضل شد. چون ایران باستان عاری از هرگونه پتانسیل واقع‌‌گرایی و انگیزشی است. آن همه شعار کورش و داریوش که شاه سر داد آخرش چه شد؟ کشور را دو دستی تقدیم آمریکا کردند و بحرین هم از ایران جدا شد. در نقطه مقابل شعارها و آرمان‌های حاکم بر جبهه در 8 سال دفاع مقدس همگی اسلامی بود. این بود که کشور را نجات داد. از دهه هفتاد و هشتاد که باز هم شعارهای ملی‌گرایانه روی کار آمد دوباره کشور گرفتار معضل شد. توقع بیجا نداشته باشید. جمهوری اسلامی موظف است به کسی خدمت کند که به آن مدیون است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.