افزودن نظر جدید

خمینی ملاک نیست! المیزان هو الکتاب و السنة
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.