افزودن نظر جدید

این کار بیشتر به گسترش عفونت و آلودگی کمک می‌کرد. حرکت بهداشتی نبود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.