افزودن نظر جدید

جناب شما چرا میای روی نوشته های هرودوت بی شعور ضد ایرانی حساب میکنی؟؟!خشایارشاه هرگز آتن رو به آتیش نکشید و هرگز بی گناهی رو نکشت لشکرکشیش هم به دلیل نابودی سارد توسط یونانیان بود اسکندر به این دلیلی که شما میگی حمله نکرد به این دلیل حمله کرد که کلا آدم وحشی بود و جز ایران به مکان های دیگر هم حمله کرده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.