افزودن نظر جدید

در ایران گذشته و در یونان و تمام تمدنهای کهن، زنان و مردان یک خانواده با هم ازدواج میکردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.