افزودن نظر جدید

بنده نژاد پرست نیستم اما از اجدادم حمایت میکنم و کمبوجیه رو پادشاهی بزرگ و برتراز بقیه پادشاهان و خلفای ستمگر کشورهای غیر اسلامی و اسلامی جز ایران عزیزم که مردمانش از جمله بختیاری.لر.ترک .کرد.بلوچ.قشقایی.ترکمن وبقیه اقوام بزرگ و کوچکش که مردمان از هرلحاظ ازبهترینها بوده و هستن و دوست ندارم پادشاهان و شخصیتهای بزرگمان که در افکار همه ماها شخصیت خوبی داشتند را با تاریخ دروغین خراب کنم هرچندسند واقعی هم باشد دوست دارم آنچه از خوب بودنشان شنیده ام را باور کنم ایران عزیز همیشه دشمنان زیادی بخصوص از جانب یهودیت داشته ودارند و همیشه با تاریخ و سندهای دروغین شخصیتهایی که نزد ایرانیان ارزشمندهستند را با جعل سندهایی بی ارزش میپندارندونیزبعضی از شخصیتهای مذهبی خودمان که بخاطر تعصب به مذهب دنبال خراب کردن تاریخ کشور خودشان هستند که این هم خود جای سوال دارد...حالا اگه همه فکر کنند روز پسر بخاطر کمبوجیه یکی از پادشاهان بزرگ دنیا بوده چه اشکالی دارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.