افزودن نظر جدید

درسته که تقویم زرتشتی خیلی قدیمی بوده و با تقویم مصری و بابلی متفاوت بوده اما هخامنشیان از تقویم زرتشتی استفاده نمی کردند ما حتی از زرتشتی بودن کوروش و کمبوجیه مطلع نیستیم و فقط در مورد داریوش میدونیم که زرتشتی بوده اما در اینکه تقویم زرتشتی یک گاهشماری دقیق بر پایه کشاورزی بوده و قدیمی هم بوده شکی نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.