افزودن نظر جدید

یک نگاه گذرا به تاریخ نشان می دهد که این مطلب کاملا غلط است. 1- نمی خواهم از حکومت فاسد عباسی حمایت کنم ولی در دوره برخی خلفا علی الخصوص خلیفه آخر عباسی مستعصم شیعیان آزادی کامل داشتند و حتی مناصب حکومتی داشتند (شاید به خاطر اینکه اکثریت مردم شیعه بودند خلیفه می خواست همرنگ جماعت شود) 2- مغولان تا غازان خان (حدود 70 الی 90 سال پس از حمله به ایران) اصلا مسلمان نشدند چه برسد به اینکه به شیعه علاقه نشان دهند. در حمله هلاکوخان به بغداد وی دستور داد همه مسلمانان شیعه وسنی را بکشند ولی یهویان ومسیحیان را کاری نداشته باشند. 3- متاسفانه تاریخ زمان مغول را وزرای همان مغولان مثل رشیدالدین فضل ا... نوشته اند که باعث شده است اینطور به نظر برسد شاهان مغول گویا عادل بوده اند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.