افزودن نظر جدید

خب پیامبر و اهل بیت که با مشقت و مصیب و دشواری راه حق رو طی کردند و به کمال رسیدند شیطان رو لعن میکردند. چرا عین القضات از شیطان دفاع میکرد؟ پیامبر به کمال رسیده بود یا عین القضات؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.