افزودن نظر جدید

بسیار نظر درستی داشتید مصایب و دشواریهای راه حق رو که اونها طی کردند رو باید انسان طی کنه تا عمق مفاهیم سخنانشون رو درک کنه در دریای معرفتشون تا غرق نشی که نمیتونی بفهمی غرق شدن هم جزو زندگیست . ..... برداشت ظاهری از مسایل بیچاره مون کرد. چگونه است که حضرت زینب در واقعه دهشتناک عاشورا که خود حسین و یاران لایقش از اون واقعه خبر داشتندو جز زیبایی ندیدند. چطور این موضوع برای ما انقدر راحت پذیرفته است ولی سخن بی نظیر عین القضاه کفر ؟؟!!!!! . سی وسه سال زندگی عین القضاه برای هزار سال افتخار ایرانیان ارزشمنده ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.