افزودن نظر جدید

ضمناً، همه جور عصیان و جنایت، در این جهان توسط انسان انجام میگیرد. جناب رامین! به نظر شما خودِ انسان و انسانیت، بزرگترین مانع در راه خودش نیست؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.