افزودن نظر جدید

سلام آيا كسي كه علم شيمي نمي داند در ارتباط با علم شيمي بايد نظر بدهد ؟ آيا كسي كه علم رياضي نمي داند در ارتباط با علم رياضي بايد نظر بدهد ؟ و اگر نظر دهد آيا نظرش مورد قبول صاحبان آن علم است ؟ نگارنده مقاله الفباي عرفان كه نيازمند شناخت از نوع ديگر است را نميداند و در انتها نتيجه گيري نامانوسي داشته است ديدگاه عرفا به بحث شيطان متفاوت از نگاه عام است نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.