افزودن نظر جدید

سلام این آیه قرآن که می‌فرماید همانا شیطان، برای انسان دشمنی آشکار است. [یوسف/5] تصریحی است که خداوند متعال در مورد شیطان داشته است، نه تمثیل. سخنان صوفیه هم در مورد شیطان مشخص و واضح است. از طرفی دیگر نیز موضع خداوند در مقابل شیطان در قرآن کریم کاملا صریح و واضح است. لذا طفره رفتن از موضع خداوند در مورد شیطان بی‌خردی است، که صوفیان دچار آن شده‌اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.