افزودن نظر جدید

جناب ناشناس؛ چون شما اهل نفاق و تفرقه و در پی تجزیه ایران هستید و خواسته یا ناخواسته در خدمت صهیونیسم پادویی میکنید، نمی‌توانید حقایق را ببینید. 1. آبراه بین نیل و سرخ چه ربطی به تقویم دارد؟ ربطش را مشخص کنید. 2. از کجا میدانید که مصری‌ها چنین آبراهی نداشتند؟ ممکن است که داشتند و پر شد و دوباره هخامنشیان آن را حفر کرده باشند و احتمالات دیگری که به راحتی می‌توانند در مقابل احتمال مدنظر شما قرار بگیرند. با توجه به اینکه از این آبراه یا آبراه اثری نمانده، شما مجبورید به منابع یونانی و مشابه مراجعه کنید که خودتان هم در وقت ضرورت به آنها اعتماد نمی‌کنید. 3. تمدن‌ عظیم مصر بسیار کهن‌تر از حاکمیت هخامنشی است. هنوز هم طراحی‌ و مهندسی اهرام فراعنه -با وجود ظالم بودن آن‌ها- جای تعجب است. بر خلاف معماری هخامنی که تقلید صرف از معماری بین النهرینی و آسیای صغیر و مصری بود. 4. عیلام و ایلام هر دو در منابع تاریخی نوشته شده است. اگر "عیلام" نوشتن نشان پان‌عرب یا صهیونیست بودن باشد، پس بزرگان ایران‌شناسی از جمله دکتر زرینکوب نیز چنین خواهد بود. چون در کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام، ایشان دقیقاً از همین نگارش "عیلام" استفاده کردند. آیا ایشان را صهیونیست و پان‌عرب میدانید؟ 5. نیمه دوم کامنت شما ربطی به بحث نوروز نداشت. ضمناً اگر باب اتهام زنی را باز کردید، پس باید بدانید که دیگران نیز همین را علیه خودتان استفاده می‌کنند. اگر بحثی مستند و منطقی دارید ارائه کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.