افزودن نظر جدید

وجدانا تقیه نکردن وشهید شدن دل شیر میخواد خیلی باید شجاع باشه مرگ را جلوی چشمش ببینه بعد هم از اهل بیت دست نکشه بنازم به غیرتش
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.