افزودن نظر جدید

حضرت ابراهیم قبل از حضرت موسی بوده است. در تورات موسی از ابراهیم و اقدامات او و شهر دان روایت می کند. ممکن است که شهر دان قبل از موسی از بین رفته باشد. اینکه در زمان موسی شهری بنام دان وجود نداشته و موسی از آن خبر داده امری است طبیعی. کما اینکه در حال حاضر بسیاری از شهر های گذشته از بین رفته ولی ما حکایات درباره ی آن شهر را بیان می کنیم. لطفا از نوشتن و نشر مطالب ضعیف خودداری کنید چرا که ابدا مجبور به این کار نیستید... هر چه سریع تر این مفتضح را اصلاح کنید...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.