افزودن نظر جدید

محرم به اصطلاح عرف به خویشاوند و فامیل میگن که ضرورت حفظ حجاب آنچنانی ازشون نیست نه محرمِ حرام شدۀ شرع.با پرداختن به مسائلی ایچنین قبح مسئله رو از میان نبری بهتره، که وصف العیش نصف العیشه اخوی! از زرتشت همینشو گرفتی؟ عالم و آدم از پندار، گفتار و کردار نیکشون میگن اونوقت جنابتان از عورت و فرج و دخول اونم به محارم!! العیاذ بالله. اگر این چنین هم بود قباحت داشت از شما پرداختن به مواردی اینچنین نازل.مثلاً به زعم خودتون چی رو میخواین روشنگری کنین؟ واقعاً که دستتون درد نکنه مشکلی از مشکلات جونامون مرتفع شد. ول کن مومن جوونا اغلبشون اونقد تو توهم شیشه و گل و کراکمونن که تشخیص محرم و نامحرم کلاً براشون ناممکنه الکی تو زحمت ننداز خودتو، برو بخواب.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.