افزودن نظر جدید

چنین چیزی از متن این مقاله برداشت نمی‌شود. هر چند کسی که از روی عقده مقاله را بخواند ممکن است چنین برداشت ابلهانه‌ای از مقاله بکند. در مجموع نگاهی به قتل عام مردم اوپیس به دست کورش کبیر هم بیندازید بد نیست: [http://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%B3]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.