افزودن نظر جدید

در جنوب ایران صابئین مندایی زندگی میکنند اما هیچ مرد مسلمانی زنی از آنان را به عقد خود درنیاورده است.با استدلال شما و بعضی از فقها آنها هم اهل کتاب نیستند.در پژوهش علوم دینی ارجحیت با متن صریح و نص صریح قرآن است و اجتهاد دیگران ارزشی ندارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.