افزودن نظر جدید

نه داداچ ! داری اشتباه میزنی! فقها گیج نیستن. گیج اونیه که به دختر خودش تجاوز کرد! (http://www.adyannet.com/fa/news/22246)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.