افزودن نظر جدید

چطور به کسی اعتقاد دارید که روی برنامه زنده خودش بشکن و بارو می اندازد ، می رقصد و حتی آرایش میکند ؟؟؟؟؟ آیا این پیغمبر دروغین شما است؟؟؟؟؟ مردی که با سن شصت سال ازدواج با یک دختر ۳۰ ساله را روی برنامه زنده و در صفحات اجتماعی جار می زند و برای تامین هزینه های زندگیش از مردم پر از مشکل کمک می خواهد ! کسی که زندگی تجملاتی و حلقه برلیان همسرش را به رخ مردم میکشد و دم از ساده زیستی میزند. کسی که تا زمانیکه پول به حسابش واریز نشود با شما صحبت نمیکند. کسی که همه کار میکند تا پول در بیاورد ، از تعبیر خواب بگیر تا فروش شورت و زیرپوش انرژی دار این آدم برای پول حاضر است هر کاری بکند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.