افزودن نظر جدید

یک شکل رو در نظر بگیرین که نمیدونیم مثلثه یا نه خب چیکار کنیم تا بفهمیم اون شکل چیه؟ معلومه صفاتش روو اثبات میکنیم مثلا میدونیم که مثلث سه تا ضلع متصل به هم داره یا مجموع زوایای مثلث 180 درجست اینجوری با اثبات صفاتش میفهمیم که این شکل مثلثه یا نه********* یا از کجا بفهمیم تو صحنه قتل قاتل وجود داشته یا نه خیلی ساده صفت قاتل ریزش مو ست پس اگه مو پیدا کردیم اثبات میکنیم قاتل هست یه مثال دیگه از کجا بفهمیم خفاش پستاندار هست یا پرنده؟ خیلی سادست صفاتش رو بررسی میکنیم خفاش مو داره و پستان داره پس از رده پستاندارانه و خالق هم همینطور بررسی صفاتش خالقش رو رد یا اثبات میکنه حتی اگه ندونیم هست یانیست برهان شر خدای مهربان و دانا رو رد میکنه چون صفاتشو رد میکنه برهان علیت رازی هم وجود خدای ابدی رو رد میکنه برهان اختفای الهی و یا تناقض صفتها هم همینطور یا بووینگ 747 داوکینز یه گروه دیگه براهین هم هست که وجود خدا رو انکار میکنه نه رد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.